10 tháng, phát sinh 240 vụ vi phạm công trình thủy lợi (11:42 26/11/2020)


HNP - Ngày 23/11, Sở NN&PTNT Hà Nội có Công văn số 3823/SNN-TL báo cáo UBND thành phố, đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong tháng 10/2020, trên địa bàn thành phố. 

Sở NN&PTNT cho biết, trong tháng 10/2020, trên địa bàn thành phố phát sinh 27 vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Tổng hợp vi phạm công trình thủy lợi 10 tháng năm 2020 là 240 vụ. Theo báo cáo của các doanh nghiệp thủy lợi thành phố, tổng số các vụ vi phạm công trình thủy lợi còn tồn tại trên địa bàn thành phố tính đến hết tháng 10/2020 là 11.496 vụ, giải tỏa được 2.696 vụ.
 
Hiện nay, chuẩn bị bước vào vụ Đông Xuân năm 2020-2021, để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, phục vụ sản xuất và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện giải tỏa vi phạm; đặc biệt là các vụ vi phạm ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi và khả năng tiêu thoát nước của các tuyến kênh, các trục tiêu chính, vi phạm xảy ra tại các công trình đầu mối. Xử lý giải tỏa các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước như: Đồng Mô, Xuân Khanh, Suối Hai, Đồng Đò và Đồng Quan...
 
Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung thỏa thuận, xin cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp giấy phép theo quy định. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thường xuyên báo cáo kết quả xử lý giải tỏa gửi Sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi theo quy định.
 
Đối với UBND các quận, huyện, thị xã có phát sinh vi phạm trong năm 2019, đặc biệt các vụ vi phạm lớn trong năm tại các hồ chứa và vi phạm công trình khác đến nay vẫn chưa được xử lý: Địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc xử lý giải tỏa và để xảy ra tại các huyện phát sinh nhiều vi phạm.
 
Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố phân công cán bộ, công nhân viên tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa không để phát sinh vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý; không để tình trạng đổ chất thải rắn, phế liệu xây dựng vào kênh mương, sông, hồ gây ách tắc dòng chảy; tổ chức chặt hạ cây, dọn dẹp cỏ rác, phế thải trong kênh; nạo vét các gầm cầu; chặt cây phát quang bờ mái kênh bảo đảm thông thoáng dòng chảy; kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi nêu trên theo quy định của pháp luật.
 
Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố phổ biến đến toàn thể người lao động về các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, các nội dung thuộc trách nhiệm trong công tác quản lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuỷ lợi. Tăng cường hướng dẫn trình tự kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời; đồng thời kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bảo đảm đúng các trình tự, thủ tục và thẩm quyền, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện giải tỏa vi phạm theo các quy định của pháp luật. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải kiểm tra vụ việc, trực tiếp làm việc với chính quyền cơ sở, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi, trên cơ sở định mức duy trì vận hành hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, xã hội có trách nhiệm kiểm tra việc kịp thời phát hiện, lập biên bản kiểm tra, đôn đốc của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi xử lý vi phạm để đánh giá mức độ hoàn thành hợp đồng.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật