Tuyên truyền những điểm mới của Chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc (14:11 19/11/2020)


HNP - Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đề nghị giao vốn và đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để giải ngân cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ký hợp đồng tín dụng, giải ngân cho vay tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Gia Lâm


Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung sửa đổi về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội doanh nghiệp trẻ, Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn Lao động, các hội, đoàn thể và các sở ngành thực hiện tuyên truyền về chương trình cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động, rà soát đối tượng và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ. Các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện đã thực hiện rà soát, tuyên truyền, giới thiệu chương trình cho vay tới 1.012 người sử dụng lao động, doanh nghiệp trên địa bàn về những điểm mới của chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc. 
 
Đến nay, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã tiếp nhận 06 hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động, doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn, tổng số tiền đề nghị vay là 629,31 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 95 lao động. Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã báo cáo NHCSXH Việt Nam đề nghị giao vốn và đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để giải ngân. Đến 18/11/2020, Chi nhánh đã  giải ngân được 02 người sử dụng lao động tại huyện Thạch Thất và Gia Lâm.
 
* Điều kiện vay vốn đối với người sử dụng lao động:
 
- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
 
- Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.
 
- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.
 
* Mức vay tối đa = 50% lương tối thiểu vùng x số lao động ngừng việc x số tháng ngừng việc; Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng; Lãi suất cho vay 0%.
 
* NHCSXH giải ngân đến hết ngày 31/01/2021.

Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t