Văn phòng Thành ủy Hà Nội: Phát huy truyền thống “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” (15:10 29/10/2020)


HNP - Cùng với truyền thống 90 năm Văn phòng cấp ủy của cả nước, trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tham mưu hiệu quả, phục vụ đắc lực cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025


Truyền thống vẻ vang
 
Đảng bộ Hà Nội vinh dự là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước - ngày 17/3/1930. Ngay từ khi thành lập, Thành ủy đã chú trọng xây dựng các bộ phận tham mưu giúp việc, trong đó có Văn phòng Thành ủy. Mặc dù chưa chính thức là cơ quan tham mưu, nhưng những công việc thuộc chức năng văn phòng đều được các bộ phận giúp việc cho Thành ủy thực hiện, như: Tuyên truyền giác ngộ quần chúng để xây dựng cơ sở cách mạng, thiết lập hệ thống giao thông liên lạc, xây dựng các cơ sở in ấn bí mật phục vụ in và phát hành tài liệu của Thành ủy đến cơ sở… Những hoạt động này tuy mới sơ khai, nhưng đã đặt nền móng và tiền đề quan trọng cho tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thành ủy trong những chặng đường tiếp theo.
 
Ngày 06/10/1948, Văn phòng Thành ủy Hà Nội chính thức được thành lập. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới về công tác tổ chức các ban tham mưu của Thành ủy nói chung và đặc biệt là văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Thành phố nói riêng. Từ đây, bộ phận thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ trực tiếp cho cấp ủy được hình thành, từng bước hoàn thiện và khẳng định vai trò là cơ quan giúp việc đắc lực cho Thành ủy. Cũng từ đây, hệ thống văn phòng cấp ủy của thành phố Hà Nội được ra đời, nhằm phục vụ sự lãnh đạo thống nhất trong toàn Đảng bộ.
 
Trong những năm tiếp theo của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (từ 1948 đến 1954), mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, phải di chuyển căn cứ nhiều nơi, qua nhiều vùng rừng núi hiểm trở, nhưng với tinh thần cách mạng tiên phong, cán bộ, nhân viên Văn phòng Thành ủy đã tận tụy phục vụ Thành ủy lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng Thủ đô.
 
Đến giai đoạn 1954 -1975, hoạt động của văn phòng Thành ủy tiếp tục được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động. Cùng với việc thực hiện ba nhiệm vụ chính là: nghiên cứu tổng hợp, hành chính và quản trị, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy cũng được kiện toàn tương ứng với 3 nhiệm vụ cơ bản nêu trên.
 
Trong những năm từ 1975 đến 1986, chức năng, nhiệm vụ, vị trí và trách nhiệm của Văn phòng Thành ủy được xác định cụ thể, mối quan hệ của Văn phòng Thành ủy với Văn phòng Trung ương và văn phòng cấp ủy các quận, huyện ủy được quy định chặt chẽ. Từ năm 1986 đến nay, trên cơ sở kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm đã đạt được của các thời kỳ, Văn phòng Thành ủy đã không ngừng kiện toàn về tổ chức, cán bộ, cải tiến lề lối và phương pháp làm việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ và tham mưu giúp Thành ủy điều hành công việc lãnh đạo toàn diện, kịp thời trong từng điều kiện cụ thể.
 
Tham mưu giỏi, phục vụ tốt
 
Có thể khẳng định trong 90 năm qua, Văn phòng Thành ủy Hà Nội và hệ thống văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố luôn nỗ lực vượt qua khó khăn; tham mưu giỏi, phục vụ tốt, góp phần vào kết quả phát triển toàn diện của Thủ đô. Truyền thống ấy được thể hiện rõ nét trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ, hệ thống Văn phòng cấp ủy Đảng bộ Thành phố triển khai nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, tính chất và đòi hỏi, yêu cầu về tiến độ, chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.
 
Đứng trước yêu cầu đó, bên cạnh việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp để vừa phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu, tổ chức nhiều sự kiện chính trị lớn, trong đó, có kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020) và các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tích cực chủ trì, phối hợp trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, từ công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đến công tác phục vụ, hậu cần.
 
Ghi nhận đóng góp và thành tựu đạt được, Văn phòng Thành uỷ Hà Nội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương độc lập hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng; nhiều đồng chí có cống hiến nhiều năm trong hệ thống văn phòng cấp ủy được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”.
 
Theo Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn, để có được những bước trưởng thành lớn lao trong suốt 90 năm qua, bên cạnh sự cố gắng phấn đấu bền bỉ, đổi mới không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động, Văn phòng Thành ủy còn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của Thành ủy, đặc biệt là Thường trực Thành ủy; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan ban, ngành Trung ương và Thành phố; sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân Thủ đô.
 
Cùng với đó, Văn phòng Thành ủy luôn phát huy phương châm: Chu đáo, kịp thời, chính xác, khoa học, hiệu quả, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thường xuyên quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ năng lực vững vàng, trung thành, tận tụy, chu đáo.
 
Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra đối với Văn phòng Thành ủy trong thời gian tới hết sức nặng nề, trước mắt phải tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020; đồng thời, tập trung tham mưu, phối hợp, xây dựng các quy chế làm việc, các chương trình công tác để cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố... Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, Văn phòng Thành ủy sẽ phát huy truyền thống “đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, trách nhiệm”, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng trong từng khâu để tham mưu hiệu quả, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trên các lĩnh vực.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật