Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách (19:59 22/10/2020)


HNP - Ngày 22/10, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội và các Tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thành phố đã giao ban đánh giá công tác ủy thác cho vay 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 


9 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Chi nhánh NHCSXH và các tổ chức Hội đoàn thể (HĐT) thành phố Hà Nội đã khắc phục khó khăn, tiếp tục phối hợp tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa triển khai giải ngân các chương trình tín dụng chính sách phục vụ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh khôi phục sản xuất kinh doanh.
 
Đến 30/9/2020, tổng dư nợ của toàn Thành phố là 10.096 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua các HĐT đạt 10.085 tỷ đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ; dư nợ ủy thác tăng 1.697 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng số hộ dư nợ ủy thác là 247.694 hộ tại 7.247 Tổ TK&VV, bình quân có 34 thành viên/tổ, dư nợ bình quân đạt 1.392 triệu đồng/tổ và 41 triệu đồng/hộ. Trong đó: Hội Nông dân: Dư nợ 2.498 tỷ đồng (chiếm 25% tổng dư nợ uỷ thác), tăng 431 tỷ đồng so với đầu năm với gần 65 nghìn hộ vay thuộc 1.901 Tổ TK&VV; Hội Phụ nữ: Dư nợ 5.554,5 tỷ đồng (chiếm 55% tổng dư nợ uỷ thác), tăng 824 tỷ đồng so với đầu năm với hơn 136 nghìn hộ vay thuộc 3.810 Tổ TK&VV; Hội Cựu chiến binh: Dư nợ 1.589 tỷ đồng (chiếm 15% tổng dư nợ uỷ thác), tăng 344 tỷ đồng so với đầu năm với hơn 36 nghìn hộ vay thuộc 1.206 Tổ TK&VV; Đoàn Thanh niên: Dư nợ 444 tỷ đồng (chiếm 4% tổng dư nợ uỷ thác), tăng 98 tỷ đồng so với đầu năm với trên 10 nghìn hộ vay thuộc 330 Tổ TK&VV.
 
Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, trên 99 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hà Nội được vay vốn tại NHCSXH, trong đó: có trên 11 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gần 65 ngàn lượt khách hàng vay vốn chương trình cho vay GQVL, góp phần thu hút trên 67 ngàn lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 23 ngàn lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới trên 45 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ vốn trang trải chi phí học tập cho trên 360 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… 

Trong 9 tháng đầu năm, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã phối hợp rà soát, thực hiện các giải pháp phù hợp để củng cố, kiện toàn các Tổ hoạt động chưa tốt, nâng mức dư nợ đối với các Tổ có dư nợ thấp dưới 01 tỷ đồng. Kết quả, đến nay toàn Thành phố đã kiện toàn, nâng mức được 1.923 Tổ trên tổng số 3.144 Tổ dư nợ dưới 01 tỷ đồng.
 
Những tháng cuối năm 2020, Chi nhánh NHCSXH và các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai phần mềm ứng dụng giáo dục tài chính trên điện thoại tới 100% hội cấp cơ sở, Tổ TK&VV tạo sự lan tỏa giá trị và nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách. 
 
Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động người nghèo và các đối tượng chính sách khác tham gia gửi tiết kiệm qua tổ, tạo ý thức tiết kiệm và nguồn tích lũy để trả nợ khi đến hạn; tăng cường huy động gửi tiết kiệm của tổ chức và dân cư tạo lập nguồn vốn để cho vay. Tăng cường công tác thông tin 2 chiều giữa NHCSXH với HĐT các cấp để nắm bắt và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật