Ban Dân tộc thành phố sơ kết công tác 9 tháng năm 2020 (14:13 08/10/2020)


HNP - Sáng 8/10, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và đối thoại về thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc.   

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố chủ trì hội nghị


Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc TP cho biết, trong 9 tháng năm 2020, nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định. Đã phối hợp với 05 huyện có xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tổ chức 16 lớp tập huấn và tuyên truyền (trong đó có 08 lớp thực hiện theo Đề án) cho trên 3.000 lượt người, các đối tượng là cán bộ làm công tác  dân tộc từ huyện đến cơ sở và người có uy tín, người DTTS tiêu biểu.
 
Các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai bảo đảm, đúng đối tượng, đầy đủ, theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đồng bào các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố được đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm… Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 được thực hiện nghiêm túc không địa phương nào để dịch bệnh xảy ra.
 
3 tháng cuối năm 2020, Ban Dân tộc Thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương và thành phố đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố. Xây dựng Đề án "Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Bên cạnh đó, kiểm tra khảo sát việc thực hiện một số chính sách, chương trình thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số miền núi của Thành phố... Đẩy mạnh hoạt động trang thông tin điện tử của Ban đáp ứng nhu cầu cấp thiết về thông tin cơ sở. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề mới phát sinh ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật