Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình (19:46 29/09/2020)


HNP - Ngày 25/9, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 8817/SXD-TTr về tăng cường công tác kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

Thời gian qua, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, tình hình vi phạm cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch giảm. Trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị từng bước được thiết lập, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực xây dựng đô thị đang từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định mà chưa được kiểm tra, xử lý ngay từ khi mới phát sinh; việc xử lý còn thiếu kiên quyết dẫn đến chủ đầu tư thi công tăng quy mô vi phạm.

Để thiết lập trật tự kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên. Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, UBND phường, xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo nguyên tắc chủ đầu tư chỉ được triển khai xây dựng khi đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014; Trường hợp phát hiện vi phạm phải kiên quyết xử lý theo quy định không để chủ đầu tư thi công xây dựng công trình tăng quy mô vi phạm dẫn đến khó xử lý;

Có biện pháp chấn chỉnh các tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng để xảy ra nhiều công trình vi phạm mà không kịp thời kiểm tra, phát hiện thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định hoặc chậm chễ trong công tác xử lý vi phạm; Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND, ngày 18/3/2019, của UBND Thành phố đảm bảo tính chính xác, khách quan.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật