Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng dự toán năm 2021 (11:25 17/09/2020)


HNP - Ngày 16/9, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 2529/STP-PBGDPL về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng dự toán năm 2021.

Theo đó, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2021, cụ thể như sau:

Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực năm 2020, 2021; phổ biến pháp luật tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong các lĩnh vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; thí điểm mô hình chính quyền đô thị, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tập trung triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ theo thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025"; Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án "Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"...

Ngoài ra, ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; triển khai đánh giá mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”; Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác hòa giải.

Trong năm 2021, Sở Tư pháp dự kiến tham mưu UBND Thành phố tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về giao thông” bằng hình thức trực tuyến; Cuộc thi “Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" bằng hình thức sân khấu; Tham gia Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” toàn quốc.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tổ chức mít tinh gắn với tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật và tổng kết một số Đề án kết thúc giai đoạn năm 2021; Thực hiện các hoạt động truyền thông trên báo, đài... Duy trì các hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện, thị xã, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t