Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2020 (11:15 17/09/2020)


HNP - Ngày 10/9, Ủy ban MTTQ Thành phố ban hành Kế hoạch số 100/KH-MTTQ-BTT về Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2020.

Trong Tháng cao điểm, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tập trung vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ; Vận động các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể cho các đối tượng.


Về tiến độ thực hiện, từ ngày 15/9/2020 - 06/10/2020: Triển khai kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đến Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban vận động Quỳ “Vì người nghèo” các quận, huyện, thị xã và cơ sở, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo, đài tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục đích vận động Quỹ “Vì người nghèo”; các hoạt động hỗ trợ người nghèo, các gương thoát nghèo,... Xây dựng phóng sự về công tác giảm nghèo của Thành phố; Gửi thư vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô.

Kiện toàn và họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, thống nhất phân công thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và chương trình tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ ngày 06/10/2019-18/11/2019: Tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” trên địa bàn Thành phố; Tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ cho hộ nghèo theo 5 nội dung của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; Đánh giá kết quả thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hiệu quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và cơ sở tập trung rà soát, nắm chắc số lượng tình hình nhu cầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể để các hộ nghèo thoát nghèo theo kế hoạch ở địa phương trong năm 2020.

Phối hợp với Đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích của Quỹ “Vì người nghèo”, biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Tổ chức triển khai chu đáo việc tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương; khen thưởng động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

Các quận, huyện, thị xã và cơ sở tổ chức thực hiện kế hoạch của Thành phố, quan tâm hỗ trợ hộ nghèo về xây, sửa nhà, vốn, tư liệu sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, việc làm, học tập, khám chữa bệnh...đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, kiện toàn Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và bộ phận tham mưu giúp việc, kế toán, thủ quỹ của Quỹ. Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ; công khai kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực giúp đỡ người nghèo không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng Quỹ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t