Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 (14:16 17/09/2020)


HNP - Ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Văn bản số 2332/STTTT-BCXBTT về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố, giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với UBND thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phòng trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025 hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.
 
Tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của Thủ đô, đất nước gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị và của Thành phố giai đoạn 2015 - 2020; các công trình của các cơ quan, đơn vị chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 
 
Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Thành phố giai đoạn 2015 - 2020; Công dân Thủ đô ưu tú năm 2020.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t