Tập trung nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống AIDS và PCTN ma túy, mại dâm những tháng cuối năm 2020 (15:28 17/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố ban hành Công văn số 06/BCĐ-CAHN về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống AIDS và PCTN ma túy, mại dâm những tháng cuối năm 2020.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác này trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138/TP đề nghị các đơn vị thành viên BCĐ 138/TP, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác trọng tâm tại Báo cáo số 03/BC-BCĐ ngày 20/6/2020, của BCĐ 138/TP về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm và Thông báo số 282/TB-VP ngày 28/7/2020, của Văn phòng UBND Thành phố kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng BCĐ 138/TP tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của BCĐ 138 Thành phố.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; trong đó, chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các biện pháp, hình thức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện; tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đang triển khai trên địa bàn Thành phố.

Trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế tiếp tục mở rộng điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS qua Bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virut HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% trở lên. Tham mưu UBND Thành phố triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADS và kỷ niệm ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS. Duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; tiếp tục triển khai thí điểm điều trị nghiện bằng Buprenorphine.

Trong công tác phòng, chống ma túy, Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh quyết liệt vái tội phạm ma túy, tập trung bóc gỡ đường dây, ổ nhóm; giải quyết điểm phức tạp về tệ nạn ma túy; tăng cường quản lý hoạt động tại các vũ trường, nhà nghỉ, quán bar... không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các cơ sở và chủ cơ sở có hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở kirứi doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT; tổ chức rà soát, thống kê người sử dụng và người nghiện ma túy có biện pháp quản lý, theo dõi, phòng ngừa phù hợp; đưa vào quản lý số người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá” phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng này gây ra; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá Chương trình phòng, chống ma túy đến 2020 trên địa bàn Thành phố...

Trong phòng, chống mại dâm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai 03 mô hình phòng chống mại dâm theo chỉ đạo của Trung ương tại Quyết định số 361/QĐ-TTg, ngày 07/3/2016, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã: Đổi mới hình thức hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện; Thường xuyên rà soát, thống kê và có hồ sơ quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy tổng hợp.

Tăng cường chỉ đạo công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện và lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiệri bắt buộc, đảm bảo hoàn thành chi tiêu nhiệm vụ được giao trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai năm 2020 theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/3/2020 của UBND Thành phố về triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội; chú trọng triển khai việc quản lý người nghiện, người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng,...


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t