Thẩm định 3 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao của huyện Chương Mỹ và Hoài Đức (21:28 15/09/2020)


HNP - Ngày 15/9, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức đoàn thẩm định hai xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Chương Mỹ là xã Hoàng Văn Thụ và Tốt Động và xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Hoài Đức là xã Yên Sở.

Đoàn thẩm định đi khảo sát việc thực tiêu chí hiện giao thông, thủy lợi nội đồng tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ


Thực hiện xây dựng NTM, xã Hoàng Văn Thụ đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chương trình số 02 của Thành ủy, Chương trình số 03 của Huyện ủy Chương Mỹ. Đảng ủy xã cũng đã thành lập BCĐ, Ban quản lý Chương trình NTM để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn xã. Đến nay, xã tự đánh giá đạt 17/19 tiêu chí, 02/19 tiêu chí cơ bản đạt về NTM. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng qua từng năm. Tính đến năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,03 triệu đồng. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Hệ thống hạ tầng cơ sở như: điện, đường, trường học được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu nhân dân.
 
Báo cáo với đoàn thẩm định, đại diện UBND xã Tốt Động cho biết: Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã đã tiến hành quán triệt sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM. Triển khai lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã cho việc đánh giá thực trạng và phương hướng xây dựng mục tiêu của đề án, nội dung công việc, thứ tự làm trước, mức đóng góp và phương thức đóng góp của nhân dân…
 
Qua quá trình thực hiện, đến nay, xã tự đánh giá đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó, có 16/19 tiêu chí đạt 84,2%; còn lại 3 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí Giáo dục - Đào tạo; Môi trường và an toàn thực phẩm, trường học. Nhìn chung, thông qua công tác xây dựng NTM, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm (cuối năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn xã còn 38 hộ, chiếm 1,12%), tỷ lệ người dân được đào tạo nghề tăng lên, bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 đạt 45,5 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển, cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt. Các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
 
Đoàn thẩm định làm việc tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ
 
Qua thẩm tra và khảo sát thực tế tại hai xã Hoàng Văn Thụ và Tốt Động, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí ghi nhận và biểu dương kết quả của hai xã Hoàng Văn Thụ và Tốt Động trong việc xây dựng NTM. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế hai xã còn gặp phải và cần khắc phục trong thời gian tới như: việc huy động xã hội hóa vào xây dựng NTM, việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, việc chuyển đổi mô hình sản xuất… Do đó, đồng chí đề nghị hai xã cần rà soát lại tất cả 19 tiêu chí để hoàn thiện, bổ sung. Đồng thời, đề nghị huyện Chương Mỹ chỉ đạo các xã tiếp tục làm việc với các thôn, tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân về công tác xây dựng NTM, cụ thể các chỉ tiêu để Nhân dân hiểu, thực hiện đúng, bày tỏ ý kiến đúng đắn về các tiêu chí chuẩn NTM tại địa phương.
 
Đoàn thẩm định đi khảo sát mô hình trồng cây ăn quả tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức
 
* Theo báo cáo của xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn xã đạt 567,170 tỷ đồng. Xã đã hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh NTM để làm căn cứ triển khai thực hiện, cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia, có 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao, tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt chuẩn, tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên. Đường giao thông được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo quy chuẩn. Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người là 54,8 triệu đồng/người. HTX nông nghiệp và dịch vụ hoạt động có hiệu quả, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư. Hàng năm, xã Yên Sở luôn chú trọng đến việc đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo, tạo cơ chế, chính sách khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 0,03%. Các phong trào văn hóa - xã hội ngày càng phát triển rộng khắp, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn thu hút sự tham gia của nhân. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Cảnh quan, môi trường sống được quan tâm cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, theo xã đánh giá, xã đạt 18/19 tiêu chí, 01/19 tiêu chí cơ bản đạt theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao của UBND TP Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2020.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp đạt 4,12%; có thêm ít nhất 4 huyện đạt chuẩn NTM để đến cuối năm 2020 có ít nhất 10 huyện đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 368/382 xã (chiếm 96,6%) và 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 23 xã. Do vậy, để trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Yên Sở cần tập trung phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, chú trọng đến vấn đề môi trường nông thôn, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn...

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t