Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (15:12 15/09/2020)


HNP - Ngày 12/9, Sở Y tế- Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành Hướng dẫn liên ngành số 7672/HDLN/YT-LĐTBXH-ĐUK về việc phòng chống dịch Covid-19 tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, trung cấp và các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc:

Triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội; Thông qua hệ thống thông tin liên lạc giữa nhà trường và HSSV để tăng cường truyền thông về: Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân của HSSV khi ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà; Khuyến cáo HSSV theo dõi nhiệt độ, các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau họng, mệt mỏi, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác... trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi có các biểu hiện trên hoặc các biểu hiện bất thường khác; Thông tin về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để HSSV an tâm đến trường.

Phối hợp với UBND các cấp trên địa bàn và Trung tâm y tế, Trạm y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hướng dân trên tại các nhà trường, ký túc xá trên địa bàn.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thông qua hệ thông thông tin liên lạc giữa nhà trường với HSSV để: Tăng cường truyền thông về các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của HSSV và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân của HSSV khi ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà; Khuyến cáo HSSV theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của HSSV trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi HSSV có các biểu hiện sốt, ho, khó thở; Thông tin về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá.

Chỉ đạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phối hợp với UBND xã/ phường/thị trấn trên địa bàn và Trạm y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hướng dẫn trên tại các nhà trường, ký túc xá trên địa bàn.

Sở Y tế: Phối hợp với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên y tế trường học, lãnh đạo, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường, lãnh đạo và người lao động tại các ký túc xá về công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhà trường, ký túc xá, hướng dẫn theo dõi, phát hiện ngay các trường hợp có biểu hiện: sốt, ho, khó thở... để xử lý kịp thời.

Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các nhà trường; Thông tin, cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề phát sinh đến Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội để phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị trực thuộc.

Về công tác kiểm tra, giám sát tại nhà trường, ký túc xá: Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, người lao động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với nhà trường, ký túc xá.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các quận/huyện/thị xã, UBND các xã/phường/thị trấn và Trung tâm y tế, Trạm Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hướng dẫn trên tại các nhà trường, ký túc xá trên địa bàn để đảm bảo môi trường trường học an toàn, HSSV an tâm đến trường.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t