Bảo đảm 100% thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác được nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế tập thể (14:17 15/09/2020)


HNP - Ngày 11/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 188-KH/HNDTP, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2020-2025”.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025: Có 50% cán bộ Hội cơ sở và 100% thành viên HTX, tổ hợp tác, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp do Hội vận động thành lập được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế tập thể, HTX; 100% thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc, Phó giám đốc HTX được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực về sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế theo chuỗi giá trị. Mỗi năm, các cấp Hội thành phố trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập tổng số ít nhất 18 HTX và 30 tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025, tổng số HTX được các cấp Hội Nông dân thành phố vận động, hướng dẫn thành lập đạt trên 90 HTX và trên 150 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong đó, có 75% số HTX hoạt động có hiệu quả và có ít nhất 15% số HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, sẽ tập trung xây dựng và phát triển các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tạo cơ sở nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, HTX; gắn xây dựng, củng cố thành lập HTX với xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.
 
Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội cũng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và nguồn nhân lực phát triển kinh tế tập thể để thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn thành lập các HTX, tổ hợp tác. Trong đó, các cấp Hội trực tiếp tổ chức và phối hợp trong bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ sản xuất, kinh doanh, tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cho cho đội ngũ cán bộ, hội viên, đặc biệt là thành viên, cán bộ HTX, cán bộ Hội cơ sở về xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; trình độ quản trị, kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; thu hoạch, chế biến nông sản, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại...
 
Song song thực hiện các nội dung trên, các cấp Hội chủ động xây dựng các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm huy động các nguồn vốn giúp nông dân tham gia các HTX, tổ hợp tác phát triển sản xuất. Hỗ trợ giúp các HTX, tổ hợp tác về trình tự thủ tục để tiếp cận các nguồn vốn theo quy định. Ưu tiên nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác do tổ chức Hội hướng dẫn, vận động và xây dựng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp các hộ nông dân là thành viên HTX vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả thông qua các tổ vay vốn do Hội Nông dân thành lập…

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t