Công đoàn ngành Giáo dục và Sở GDĐT ký kết kế hoạch phối hợp năm học 2020-2021 (16:08 10/09/2020)


HNP - Chiều 10/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã ký kế hoạch phối hợp công tác trong việc chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động công đoàn năm học 2020-2021. Dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành ký kết kế hoạch phối hợp


Năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn như: công tác thi và tuyển sinh, quy chế dân chủ, phổ cập giáo dục, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và triển khai việc dạy - học và phòng, chống dịch Covid-19… hai bên cũng đã phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai tốt nhiều cuôc vận động, phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên… Đặc biệt, năm học 2019-2020, toàn ngành đã duy trì và triển khai sâu rộng cuộc vận động Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với gần 34.000 học sinh được giúp đỡ; phát động chương trình "Máy tính cho em" nhằm giúp học sinh có thêm điều kiện học tập trực tuyến.
 
Chương trình ký kết năm học 2020-2021 giữa Sở GD&ĐT Hà Nội và Công đoàn ngành tập trung triển khai 4 nội dung, gồm: công tác phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các quy định của Ngành; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thực hiện tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý, xây dựng Chính quyền và Công đoàn vững mạnh.
 
Cụ thể, Sở và Công đoàn Ngành đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, nêu gương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở. Bên cạnh đó, công tác phối hợp sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh chỉ đạo các phong trào thi đua như: phong trào thi đua "Hai tốt",