Đẩy mạnh tuyên truyền về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (19:48 10/09/2020)


HNP - Ngày 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Văn bản số 2286/STTTT-BCVT, triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã và trên hệ thống thông tin cơ sở về Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Nếu gặp hiện tượng người lạ yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại, đề nghị người dân trình báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để được hướng dẫn kịp thời; Tiếp nhận phản ánh của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn quản lý về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, nhanh chóng báo Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý và tổ chức tiếp nhận thông tin tố giác lừa đảo của người dân để điều tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại Điều 9 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng; Triển khai xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cuộc gọi rác theo ý kiến chỉ đạo của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 2568/CVT-TNTK, ngày 29/6/2020, về thực hiện ngăn chặn cuộc gọi rác.

Thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác bằng các hình thức sau: cung cấp thông tin tại các điểm cung cấp dịch vụ, nhắn tin thông báo đến người sử dụng dịch vụ, thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị, trên tờ rơi quảng cáo, trên hóa đơn thông báo cước,… Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP; cung cấp cán bộ đầu mối phụ trách về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của doanh nghiệp gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trước ngày 15/10/2020.

Đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội; các báo, đài Trung ương ký Chương trình phối hợp công tác với thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm ngăn chặn hành vi phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác với mục đích lừa đảo, quấy rối người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t