Hà Nội: Khoán bảo vệ hơn 5.160ha rừng phòng hộ, đặc dụng (21:36 06/09/2020)


HNP - Ngày 31/8, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội có Báo cáo số 570/BC-BQLR, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Năm 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội được giao khoán bảo vệ rừng hơn 5.160ha, trong đó: Huyện Mỹ Đức hơn 3.416ha rừng đặc dụng và đất lâm nghiệp; huyện Sóc Sơn hơn 1.744ha rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp và đất khác. Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay, Ban đã tiến hành ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với 142 hộ và cá nhân trên địa bàn rừng đặc dụng Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) với diện tích hơn 3.416ha và 210 hộ cá nhân trên địa bàn rừng phòng hộ Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) với diện tích hơn 1.744ha.

Song song với làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó về công tác hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm, đến nay, Ban đã triển khai và có 16/23 thôn thực hiện xong, đồng thời, đang tiến hành hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu; các thôn còn lại vẫn đang triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban còn thực hiện các hạng mục kỹ thuật lâm sinh, như; hạ cấp vật liệu cháy 30ha rừng; chăm sóc rừng trồng bằng cây bản địa năm thứ hai với diện tích 50ha; chăm sóc rừng trồng nâng cấp năm thứ tư với diện tích 30,26ha và chăm sóc rừng trồng mới bằng cây bản địa năm thứ tư với diện tích 11,56ha…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2020 của ngành Nông nghiệp Hà Nội là 4,12% theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, từ nay đến cuối năm 2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục chăm sóc rừng trồng và hạ cấp vật liệu cháy rừng theo kế hoạch được giao; tiếp tục đôn đốc, giám sát các thôn thực hiện hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm khu rừng đặc dụng Hương Sơn Hà Nội…

Trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chủ nhận khoán rừng, tăng cường kiểm tra nhóm trực bảo vệ rừng. Rà soát lại các hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng. Thu hồi lại diện tích rừng đối với những chủ nhận khoán trông coi rừng do chưa làm hết trách nhiệm…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t