Phấn đấu có thêm ít nhất 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (22:17 05/09/2020)


HNP - Ngày 1/9, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội có Báo cáo số 23/BC-VPĐPNTM, về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, tuy gặp nhiều điều kiện không thuận lợi nhưng chương trình xây dựng NTM của Hà Nội đạt được những kết quả rất tích cực. Toàn thành phố đã có 6 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Thị xã Sơn Tây đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương họp, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019; có 3 huyện (Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín) đã trình Hội đồng Thẩm định Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; có 3 huyện (Thanh Oai, Sóc Sơn, Phú Xuyên) đang hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia thành phố Hà Nội bỏ phiếu công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Trong xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, thành phố có 355/382 xã (chiếm 92,9%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM, 13 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM có 24 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 3 xã đạt và cơ bản đạt từ 11-14 tiêu chí…

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố cũng đạt những kết quả nổi bật. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đã tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ và đánh giá 301 sản phẩm, trong đó, có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao; đạt 100,3% kế hoạch năm 2019. Năm 2020, tiếp tục triển khai đến các quận, huyện đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm với kế hoạch đề ra đạt 700 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng. Tính đến ngày 18/5/2020, các quận, huyện, thị xã đã đăng ký 875 sản phẩm thuộc 6 nhóm ngành để đánh giá, phân hạng trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã có 2 huyện tiến hành đánh giá, phân hạng 54 sản phẩm OCOP (Ba Vì 38 sản phẩm, Chương Mỹ 16 sản phẩm). Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố đánh giá, phân hạng 502 sản phẩm; ước thực hiện cả năm 2020, đánh giá, phân hạng từ 700 sản phẩm trở lên.

Xác định, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020 là rất lớn, vì vậy, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Nội sẽ tiếp tục tham mưu BCĐ Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” kiểm tra tiến độ, nắm bắt tình hình tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn kịp thời tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có ít nhất 4 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tham mưu Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố tổ chức đánh giá công nhận từ 700 sản phẩm trở lên…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t