Cụ thể hóa việc hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại (07:31 05/09/2020)


HNP - Ngày 4/9, Sở Công Thương Hà Nội có Hướng dẫn số 3844/HD-SCT, về “Đánh giá, lựa chọn hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm; tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội”.

Theo hướng dẫn trên, phạm vi đánh giá, gồm: các doanh nghiệp có trụ sở hoặc nhà xưởng sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng đánh giá: Ngành nghề được hỗ trợ hoàn thiện, đầu tư đổi mới thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Hướng dẫn cũng nêu rõ điều kiện doanh nghiệp được hỗ trợ. Cụ thể: Các doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm; tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội phải có tổng điểm đánh giá theo tiêu chí đánh giá, lựa chọn đạt từ 50 điểm trở lên và dự án đầu tư đã hoàn thành đi vào sản xuất ít nhất 1 năm. Việc lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng theo Kế hoạch được phê duyệt. Trường hợp các doanh nghiệp có số điểm bằng nhau, doanh nghiệp nào có điểm ưu tiên cao hơn sẽ được lựa chọn. Trường hợp các doanh nghiệp có tổng điểm bằng nhau, có điểm ưu tiên bằng nhau, Sở Công Thương đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định lựa chọn.

Theo Sở Công Thương, thông qua hướng dẫn, sẽ giúp các doanh nghiệp lập hồ sơ tham gia đánh giá, lựa chọn hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm; tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; cải tiến mô hình sản xuất, tối ưu hoá các nguồn lực đầu vào, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t