Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong ngành Nông nghiệp Hà Nội (14:24 14/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2515/SNN-KHTC, triển khai thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở NN&PTNT triển khai nhiều nhiệm vụ. Trong đó, Sở giao các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu nghiên cứu chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản; tiếp tục chuyển đổi phương thức canh tác trong nông nghiệp; tiếp tục trồng và bảo vệ rừng; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình trồng trọt từ vô cơ sang hữu cơ; xây dựng các mô hình sản xuất tiết kiệm nước, đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Cùng với đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải trong chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm…

Ngoài các nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT cũng giao Trung tâm Khuyến nông Hà Nội chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội nghiên cứu xây dựng, phát triển các mô hình sử dụng hiệu quả phế thải nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới tham mưu triển khai thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền đối với khu vực nông thôn về tăng trưởng xanh…

Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội nghiên cứu xây dựng, phát triển các mô hình sử dụng hiệu quả phế thải nông nghiệp tại khu vực nông thôn; đề xuất thực hiện nhiệm vụ, dự án tăng cường ứng dụng khí sinh học trong chăn nuôi. Liên quan đến nhiệm vụ trên, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, dự án tăng cường bảo vệ, chăm sóc phục hồi và quản lý rừng phòng hộ, làm giàu và tái sinh rừng tự nhiên; trồng và chăm sóc tái sinh rừng trồng cây công nghiệp.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật