Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (20:03 12/08/2020)


HNP - Ngày 11/8, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2518/BHXH-GĐBHYT1 về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (HSBAĐT) tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, để triển khai HSBAĐT đúng quy định và phối hợp ký phụ lục bổ sung hợp đồng KCB BHYT về việc thực hiện HSBAĐT, BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở KCB BHYT phối hợp thực hiện triển khai HSBAĐT đúng các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT và Công văn số 1986/BHXH-CSYT.

Cụ thể, cơ sở KCB triển khai HSBAĐT phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT và được Bộ Y tế công bố danh sách cơ sở KCB thực hiện lưu trữ HSBAĐT thay cho lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy; lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy trên cổng thông tin điện tử - Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (http://eheaIth.gov.vni theo quy định tại khoản 1 Điều 16 và khoản 3 Điều 18 Thông tư số 46/2018/TT-BYT.

Trong đó, HSBAĐT phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy và phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào HSBAĐT theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 46/2018/TT-BYT. Chữ ký điện tử và chữ ký số sử dụng trong HSBAĐT thực hiện theo Quy chế sử dụng chữ ký điện tử và chữ ký số của cơ sở KCB do Thủ trưởng cơ sở KCB ban hành trước khi triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 46/2018/TT-BYT.

Phần mềm HSBAĐT phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 và Điều 8 Thông tư số 46/2018/TT-BYT, như: đạt mức nâng cao theo quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017, của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở KCB; có khả năng liên kết xuất bản điện tử theo tập tin định dạng XML các thông tin quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 46/2018/TT-BYT; có đầy đủ các chức năng về quản lý cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản lý thông tin hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án và các chức năng chi tiết quy định tại Bảng VIII “Bệnh án điện tử” Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017, của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở KCB theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 46/2018/TT- BYT;...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật