Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới (16:46 12/08/2020)


HNP - Chiều 12/8, Đại hội đại biểu lần thứ III, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên bế mạc. Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội


Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 24 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ. Hai đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối là Nguyễn Văn Mạch và Nguyễn Anh Tuấn. Như vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố đều bầu thiếu 1 đồng chí theo cơ cấu, do nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối sẽ chờ Thành ủy chỉ định, phân công sau Đại hội.
 
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Lương Mạnh Sơn được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất; đồng thời báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 12 đồng chí, 1 đại biểu dự khuyết. 
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Trọng Toàn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật