Tập trung kiểm tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (15:43 12/08/2020)


HNP - Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6943/STNMT-CCĐĐ về kiểm tra, tiếp nhận và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Công văn nêu rõ, ngày 21/7/2020, UBND thành phố có Văn bản số 3260/UBND-ĐT về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Nội, trong đó, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện trước ngày 30/7/2020. Tuy nhiên, đến nay mới có một số quận, huyện nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để khẩn trương hoàn thành kết quả kiểm kê đất đai trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng 2019 thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chức năng có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn; đồng thời ký duyệt sản phẩm kiểm kê đất đai năm 2019 theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương nhập dữ liệu lên phần mềm TK-Online và duyệt số liệu cấp huyện. Việc giao nộp sản phẩm của các địa phương ngoài các hồ sơ (bản giấy và bản số) theo quy định, còn phải gửi trên hệ thống phần mềm TK-Online.

Trong công văn này, UBND thành phố giao Tổ công tác liên ngành (Tổ giúp việc Ban chỉ đạo) tổ chức kiểm tra, tiếp nhận kết quả kết quả kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật