Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (12:10 10/08/2020)


HNP - Thời điểm này, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã hoàn tất khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là sự kiện chính trị quan trọng mở ra những triển vọng phát triển mới để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm xưởng sản xuất Tổng Công ty May 10


Hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội là một trong những đảng bộ lớn của Hà Nội, với 109 tổ chức cơ sở Đảng, 1.165 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc và trên 15.000 đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thuộc nhiều ngành, nghề, lĩnh vực quan trọng của kinh tế đất nước và Thủ đô. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020), 5 năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vị thế, vai trò và tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Đồng thời, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, song song triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm, Đảng ủy Khối đã làm tốt vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược liên kết, tái cơ cấu đầu tư gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Kết quả, có 73 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, đầu tư các dự án phát triển, đổi mới công nghệ, mở rộng nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh; 11 doanh nghiệp đăng ký trở thành “Doanh nghiệp khoa học, công nghệ”; 81 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ quản trị hiện đại; 93 doanh nghiệp tiến hành cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp nhân lực và đào tạo nâng cao trình độ người lao động. Đây là một trong những dấu ấn, điểm nhấn rất rõ nét nhất trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố.

Trong điều kiện các mô hình doanh nghiệp có nhiều thay đổi, nhiều hình thức sở hữu, Đảng ủy Khối cũng đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sắp xếp lại mô hình tổ chức, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tái cơ cấu đầu tư phát triển. Nhờ vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp luôn duy trì ở mức cao. 5 năm qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối ước đạt trên 1.113.900 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 80.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt gần 55.000 tỷ đồng; thu nhập người lao động đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Các mặt công tác về xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp cũng có nhiều tiến bộ. Công tác tuyên truyền, vận động và thành lập mới các tổ chức cơ sở Đảng được Đảng ủy Khối quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã thành lập mới được 37 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp được 539 đảng viên mới, trong đó, kết nạp 3 chủ doanh nghiệp vào Đảng. Thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU, ngày 9/8/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Khối công nghiệp Hà Nội”, Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường phổ biến, quán triệt để các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hiểu rõ sự cần thiết phải hợp nhất hai đảng bộ. Kết quả đã thực hiện bàn giao 202 tổ chức cơ sở Đảng với 6.214 đảng viên trực thuộc sinh hoạt tại các đảng bộ trong và ngoài thành phố; thực hiện điều động, bố trí, sử dụng 45 cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cơ quan Đảng ủy Khối theo đúng nguyên tắc của đề án...

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội lần thứ IV

Công tác chính trị tư tưởng và tổ chức được đổi mới, mang lại hiệu quả cao, góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên các doanh nghiệp trong Khối đều phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến xây dựng doanh nghiệp và thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp mới 4.367 đảng viên. Đoàn Khối cũng đã thành lập mới 27 tổ chức Đoàn cơ sở, trong đó vận động thành lập mới 13 tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 609 đoàn viên; giới thiệu 1.377 đoàn viên ưu tú học nhận thức về Đảng và đã kết nạp được 1.286 đoàn viên vào Đảng. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp trở thành hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động.

Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời, nhìn nhận rõ mặt còn hạn chế và những thời cơ, thách thức trong giai đoạn mới, Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố quyết tâm đạt mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội trong sạch - vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy Khối đã xác định rõ, 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ mới. Phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhanh và bền vững. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển doanh nghiệp số, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu khoa học, công nghệ, doanh nghiệp với doanh nghiệp trong Khối; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Đồng thời, Đảng ủy Khối xác định rõ 3 khâu đột phá đó là: Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, từng bước chuyển đổi, phát triển doanh nghiệp số. Thúc đẩy hiệu quả liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu khoa học, công nghệ trong Khối, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với ba tiêu chí: “Đảng viên là công dân gương mẫu, đảng viên là người lao động giỏi, đảng viên là người tiên phong trong đổi mới, sáng tạo”.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng nâng cao tính khả thi trong ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định cho cấp ủy, tổ chức Đảng đi đôi với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đồng thời, phát huy vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp đối với các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, nâng cao vai trò và tính thiết thực trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2020-2025


- Phấn đấu 100 % cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%;
- Hằng năm, có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
-  Phát triển đảng viên mới hằng năm đạt 400 đảng viên trở lên;
- Bình quân hằng năm, doanh thu tăng 8% - 9%, lợi nhuận sau thuế tăng 6% - 7%, đóng góp vào ngân sách thành phố tăng 7% - 8%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5% - 7%;
- Không có doanh nghiệp nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
- 100% doanh nghiệp không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản;
- 100% doanh nghiệp sản xuất có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo quy định.
- 100% doanh nghiệp hoàn thành xác định giá trị cốt lõi, nền tảng trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp.

 


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật