Tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 (19:55 07/08/2020)


HNP - Ngày 6/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2219/SNV-CCVC về việc tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020.

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã, căn cứ biên chế giáo viên được giao năm 2020, số giáo viên hiện có (kể cả số giáo viên vừa được xác định trúng tuyển), cơ cấu bộ môn, số trường, số lớp hiện tại để rà soát đăng ký tuyển dụng đủ giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy theo các biểu mẫu gửi kèm, cụ thể:

Các mẫu báo cáo cơ cấu gồm: Mẫu số 1- mầm non; Mẫu số 2 - tiểu học; Mẫu số 3 - THCS; Mẫu số 4 - trung học phổ thông, GDNN-GDTX. Các mẫu đăng ký tuyển dụng gồm: Mẫu số 5 - mầm non; Mẫu số 6 - tiểu học; Mẫu số 7 - THCS; Mẫu số 8 - Trung học phổ thông, GDNN-GDTX.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2020.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật