Phối hợp chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 (09:21 07/08/2020)


HNP - Ngày 6/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Công văn số 6814/STNMT-CCQLĐĐ về công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Công văn nêu rõ, để bảo đảm tiến độ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ khi triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 26/3/2020, của UBND thành phố về triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện đã được phê duyệt (ước thực hiện đến ngày 31/12/2020); chỉ tiêu sử dụng đất còn lại không có khả năng thực hiện tính đến ngày 31/12/2020.

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã lập danh mục các công trình, dự án trong thời kỳ quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 và lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Căn cứ hướng dẫn, UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất kỳ 2021-2030; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030); kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025). Trong đó, xác định phạm vi, tính chất, hướng phát triển trọng tâm của từng vùng liên huyện, vùng huyện; bố trí sắp xếp hệ thống các thị trấn, trung tâm cụm xã theo nhu cầu phân bổ sản xuất và phân bổ dân cư tại từng vùng liên huyện, vùng huyện; định hướng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng vùng liên huyện, vùng huyện....; xác định chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện.

Về việc trên, các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội căn cứ nhu cầu sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án; các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội liên hệ với UBND cấp huyện nơi có đất để đăng ký danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ 2021-2030.

Đây là nội dung quan trọng, chuẩn bị công tác triển khai nghiên cứu, xây dựng các phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội 2021-2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện; báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 8/2020 để tổng hợp, phối hợp với cơ quan chủ trì lập quy hoạch thành phố Hà Nội theo quy định…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t