Chủ động rà soát việc vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (09:23 07/08/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 5018/STC-TCHCSN, ban hành ngày 6/8, Sở Tài chính Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đôn đốc tổ chức thực hiện vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, ngày 2/6/2020, UBND thành phố có Công văn số 2138/UBND-KT về việc tổ chức vận động ủng hộ một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã còn lại khẩn trương tổ chức thực hiện vận động CB, CC, VC, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; chuyển kinh phí về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cập nhật danh sách cụ thể các đơn vị chưa triển khai việc ủng hộ để báo cáo, đôn đốc theo quy định.

Ngày 18/6/2020, Sở Tài chính có Công văn số 3895/STC-TCHCSN gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

Về việc trên, Sở Tài chính đã tích cực đôn đốc các đơn vị báo cáo, tuy nhiên, đến ngày 2/8/2020, mới nhận được báo cáo của 39 đơn vị, gồm 35 sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp thành phố và 4 quận, huyện, thị xã.

Để triển khai tập trung và có hiệu quả phong trào vận động CB, CC, VC, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai: Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa chuyển tiền ủng hộ về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, khẩn trương tổ chức thực hiện vận động CB, CC, VC, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và các quận, huyện, thị xã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, chuyển kinh phí ủng hộ về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trường hợp cơ quan, đơn vị đã chuyển tiền ủng hộ về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, chủ động rà soát số kinh phí ủng hộ, đảm bảo tối thiểu mỗi người một ngày lương theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố; báo cáo kết quả huy động và chuyển kinh phí ủng hộ về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho Sở Tài chính, chậm nhất ngày 10/8/2020, để tổng hợp.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t