Nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng (16:13 04/08/2020)


HNP - Ngày 30/7, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 6709/SXD-HT về nâng cao chất lượng công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng do UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây quản lý theo phân cấp thực hiện công tác kiểm tra, đảm bảo tỷ lệ, chất lượng chiếu sáng công cộng theo quy định, tổ chức ứng trực đảm bảo công tác vận hành hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định trên toàn địa bàn, kịp thời khắc phục khi có sự cố (nếu có).

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tại địa bàn đã giao các đơn vị quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng phân cấp Thành phố quản lý; Chủ trì cùng Công ty TNHH MTV Chiếu sáng & Thiết bị đô thị thường xuyên kiểm tra hệ thống chiếu sáng trang trí do Sở Văn hóa & Thể thao lắp đặt, từ tháng 01/2020, hiện đang đấu nối vấp nguồn từ hệ thống chiếu sáng Thành phố. Trong trường hợp phát sinh hư hỏng cần khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn cấp điện, không làm ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng công cộng.

Rà soát, tổng hợp báo cáo về hiện trạng hệ thống chiếu sáng công cộng; Hệ thống chiếu sáng trang trí đang quản lý; Đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng đã tiếp nhận quản lý sau đầu tư từ năm 2017 đến nay;... làm căn cứ xây dựng Đề án thay thế đèn chiếu sáng công nghệ cũ bằng đèn công nghệ LED và hệ thống điều hành thông minh.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Chiếu sáng & Thiết bị đô thị khẩn trương xây dựng Đề án thay thế đèn chiếu sáng công nghệ cũ bằng đèn LED chiếu sáng công cộng và hệ thống điều hành thông minh theo chỉ đạo của UBND Thành phố.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật