Tiếp tục vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (16:00 11/08/2020)


HNP - 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai một cách toàn diện. Công tác xây dựng, củng cố các mô hình chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu góp phần đảm bảo “An toàn về ANTT" trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức và đa dạng về nội dung. Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp tục thực hiện Đề án I “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020; thường xuyên phối hợp tuyên truyền vận động, lồng ghép các nội dung phòng, chống tội phạm với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư..

6 tháng đầu năm 2020, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 18.160 tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó, 3.136 tin có liên quan đến an ninh chính trị, 9.625 tin về tội phạm hình sự, 3.932 tin về tệ nạn xã hội, 1.467 tin khác, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá hàng nghìn vụ án. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tổ dân phố, khu dân cư giải quyết có hiệu quả 1.343 vụ mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; huy động gần 40 nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh phức tạp về an ninh trật tự; tổ chức 9.520 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư... Ngoài ra, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cũng được triển khai hiệu quả bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên báo chí, thông qua hệ thống loa truyền thanh, thông qua mạng xã hội, kẻ vẽ khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tổ chức tuyên truyền trực tiếp trong cộng đồng... qua đó, nâng cao ý thức phòng, chống dịch của nhân dân.

Cùng với đó, BCĐ 138 các quận, huyện, thị xã duy trì thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm cả về bề rộng lẫn chiều sâu; thường xuyên duy trì chuyên mục phát thanh phát trên hệ thống loa truyền thanh từ quận, huyện đến cơ sở, các buổi nói chuyện chuyên đề lồng ghép vào các cuộc họp của các tổ dân phố.

Đáng chú ý, việc xây dựng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chú trọng. BCĐ 138 các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tham gia phong trào "Tự phòng, tự quản về ANTT" trên địa bàn Thủ đô; mô hình Câu lạc bộ "Phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT", mô hình "Cụm liên kết đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp ranh" và các mô hình, chuyên đề đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2020, BCĐ 138/TP đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn Thành phố tổ chức sơ kết 97 mô hình, chuyên đề.

Cùng với đó, BCĐ 138 các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong đó, chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp các cấp hội phụ nữ tổ chức 112 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán người, phòng chống xâm hại trẻ em cho 17.230 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tại cơ sở; Tổ chức phát thanh 489 lượt với 213 tin bài tuyên truyền phòng chống ma túy; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt định kỳ các CLB phòng chống tệ nạn xã hội 30 cuộc thu hút 1.150 lượt người tham gia; tổ chức 15 buổi tọa đàm quản lý người nghiện sau cai nghiện, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, thu hút 1.207 lượt người tham dự; tổ chức cho 23 người nghiện ký cam kết tự nguyện cai tại nhà và không tái nghiện, 28.710 gia đình hội viên ký cam kết xây dựng gia đình không có tệ nạn ma túy, mại dâm và tích cực tham gia phòng chống ma túy, mại dâm.

Trọng tâm 6 tháng cuối năm, BCĐ 138 Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân chủ động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an toàn PCCC&CNCH. Công an Thành phố sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên BCĐ triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình, Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, trong đó, tập trung: Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Thành phố với CATP về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Hướng dẫn liên tịch về xây dựng “mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”...

Tiếp tục phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; nâng cao chất lượng của các “Tổ hòa giải"; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn có đặc điểm tương đồng.

Tổ chức tốt công tác Thi đua - Khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt, khen thưởng sơ kết, tổng kết các mô hình, chuyên đề lớn cấp thành phố, khen thưởng cho các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp hoạt động có hiệu quả, những chuyên đề, mô hình mới, hay, sáng tạo được triển khai năm 2020.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật