Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (20:33 03/08/2020)


HNP - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa rà soát nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện công tác này giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, đến nay, toàn thành phố đã có 6 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai và Gia Lâm) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, Đoàn thẩm tra thành phố đã tiến hành thẩm định thị xã Sơn Tây đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét, trình cấp có thẩm quyền công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trong xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao,  toàn thành phố có 353/382 xã (chiếm 92,4%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 59 xã so với năm 2017; 11 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo kế hoạch năm 2020 có thêm 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong 4 tháng đầu năm 2020, các sở, ngành liên quan thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 4 xã, gồm 2 xã của huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã của huyện Phú Xuyên và 1 xã của huyện Sóc Sơn đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong số 27 xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới có 20 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 7 xã đạt và cơ bản đạt từ 11 -14 tiêu chí.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 51,5 triệu đồng/người/năm, tăng so với năm 2017 là 13,5 triệu đồng/người/năm. Dự kiến năm 2020, con số này đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng so với năm 2017 là 17 triệu đồng/người/năm... Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 1,81% xuống còn 0,69% năm 2019 và dự kiến xuống 0,5% vào năm 2020.

Gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến năm 2020, theo kế hoạch thành phố sẽ đánh giá xếp hạng từ 800 đến 1.000 sản phẩm. Trong năm 2019, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng tổng số 301 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao, đạt 100,3% kế hoạch đề ra…

Ông Chu Phú Mỹ cho biết, về kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố có 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 65 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1% (theo tiêu chí mới). Đến năm 2030, thành phố có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 98%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 0,5% (theo tiêu chí mới).


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật