Cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi cho 105 tuyến sông, kênh mương (19:12 03/08/2020)


HNP - Đó là một trong những kết quả cơ cấu lại lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai tính đến năm 2020 vừa được Sở NN&PTNT công bố. Đây là cơ sở để UBND thành phố xây dựng kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực này giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, hệ thống đê điều và công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, trong đó có phát triển hệ thống thủy lợi, Sở NN&PTNT đã tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi hiện có, bảo đảm phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, hằng năm, Sở tổ chức đánh giá về an toàn đập, đề xuất các biện pháp cần thực hiện để nâng cao an toàn đập; tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập đối với 30 hồ chứa, lập quy trình vận hành cho 38 hồ chứa. Đặc biệt, đã thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi cho 105 tuyến sông, kênh mương. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phòng chống thiên tai...

Về kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ông Chu Phú Mỹ cho biết, Sở NN&PTNT đã có báo cáo tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm cấp nước, tiêu nước phục vụ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thích ứng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, tập trung đầu tư các công trình đầu mối lấy nước trên sông Hồng để bảo đảm cấp nước phục vụ phát triển sản xuất; thực hiện cải tạo, nạo vét các sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu Bây... bảo đảm dẫn nước tưới tiêu phòng chống úng ngập, đồng thời, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường nước; đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình đầu mối tiêu lớn để bảo đảm phục vụ sản xuất, phòng chống úng ngập; cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước: Văn Sơn, Mèo Gù và các hồ chứa nước nhỏ của các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai để đảm bảo phục vụ sản xuất và an toàn hồ, đập.

Về đê điều và phòng chống thiên tai, thành phố sẽ nâng cao công tác quản lý bảo vệ hệ thống đê kè, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm Luật Đê điều. Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của hệ thống các tuyến đê, các kè bảo vệ bờ. Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống đê sông Hồng, tả Đáy, sông Đuống, nâng cấp các tuyến đê tả Bùi, tả Tích lên thành đê cấp 3.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t