Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2025 có trên 85% hợp tác xã hoạt động hiệu quả (19:15 03/08/2020)


HNP - Sở NN&PTNT vừa rà soát tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực này giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, gắn cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến rõ nét. Ngành Nông nghiệp Hà Nội đã định hướng phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; HTX dịch vụ tổng hợp, từ dịch vụ đầu vào, đầu ra cho xã viên, đến các dịch vụ thương mại, dịch vụ môi trường, kinh doanh; xem xét giải thể hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, quản lý đổi các HTX kinh doanh dịch vụ kém hiệu quả.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 không còn HTX yếu kém, có trên 85% HTX hoạt động hiệu quả; giảm tỷ lệ các HTX hoạt động trung bình, yếu. Tổ chức lại hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, có phương án hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phấn đấu đưa giá trị dịch vụ của các HTX nông nghiệp tăng 10-15%/năm. Tiếp tục xây dựng, phát triển, hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, vững mạnh trong sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, phấn đấu mỗi năm có từ 5 mô hình trở lên HTX liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và 5 mô hình trở lên HTX liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp.

Gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, kinh tế trang trại của Hà Nội có những chuyển biến rõ nét. Hiện nay, trên địa bàn thành phố tập trung phát triển các dạng hình kinh tế trang trại, gia trại theo chuỗi liên kết, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất và đầu tư và đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của thành phố. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào trang trại quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, việc phát triển ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề nông thôn, công nghiệp chế biến của thành phố thời gian qua cũng đã gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Điểm nổi bật là thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống. Thành phố phấn đấu tổng số làng nghề được công nhận đến năm 2020 đạt 370 làng nghề; đến năm 2030, đạt 420 làng nghề. 


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t