Lấy ý kiến đề nghị công nhận Sóc Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới (18:04 02/08/2020)


HNP - Ngày 30/7, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2385/SNN-VPĐPNTM về nhận xét, đánh giá tiêu chí nông thôn mới của huyện Sóc Sơn đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đề nghị của UBND huyện Sóc Sơn về việc đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM năm 2020. Theo đó, huyện Sóc Sơn có 25/25 xã đạt chuẩn NTM. Tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM có 9/9 tiêu chí đạt, đạt tỷ lệ 100%. Về nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, huyện Sóc Sơn không có nợ đọng.

Đối chiếu với quy định của Thủ tướng Chính phủ, huyện Sóc Sơn đủ điều kiện trình Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Huyện đạt chuẩn NTM.

Để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, Sở NN&PTNT đề nghị các đơn vị có văn bản nhận xét, đánh giá cụ thể mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của huyện trước và sau khi thực hiện xây dựng NTM. Cụ thể, các Chi cục Thủy lợi Hà Nội, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội nhận xét, đánh giá cụ thể mức độ đạt tiêu chí NTM đơn vị phụ trách, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế (nếu có).

Tương tự, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội báo cáo kết quả, hiệu quả các chương trình, dự án đã triển khai trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Văn bản nhận xét, đánh giá của các đơn vị gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội trước ngày 15/8/2020 để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn NTM theo quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t