Hà Nội: Cơ sở sản xuất giống cá truyền thống mới đáp ứng được 60% nhu cầu (18:02 02/08/2020)


HNP - Đây là kết quả rà soát công tác sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020, vừa được Sở NN&PTNT công bố.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố hiện có 21 cơ sở sản xuất cá giống. Sản lượng con giống sản xuất tại chỗ năm 2020 dự kiến đạt 1.300 triệu con cá bột, 800 triệu con cá giống các loại/năm. Các loại giống chủ yếu là đối tượng cá truyền thống như: Cá trắm, cá chép, cá trôi, cá mè và cá rô phi. Tuy nhiên hiện các cơ sở sản xuất giống cá truyền thống trên địa bàn mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu con giống bảo đảm chất lượng trên địa bàn thành phố...

Cơ cấu thủy sản nuôi thả tại Hà Nội hiện nay: Cá chép 35%, cá trôi 20%, cá trắm cỏ 25%, cá mè 5%, cá rô phi 8%, cá khác 7%. Các đối tượng được đưa vào nuôi mang lại giá trị cao gồm: Cá rô phi, cá trắm cỏ, cá chép. Đây là những đối tượng chủ lực có giá trị cao, giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định. Những vùng nuôi đang phát triển mạnh các đối tượng này gồm: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thường Tín.

Từ thực tiễn sản xuất, thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; rà soát, bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giống thủy sản; xây dựng các dự án, chương trình nghiên cứu, chọn lọc các giống loài thủy sản trên địa bàn thành phố. Về các giải pháp về chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, Sở sẽ hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất giống, bệnh học thủy sản. Rà soát lại các chính sách đẵ ban hành, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp yều cầu thực tế và thuận lợi cho công tác thực hiện. Xây dựng các chính sách khuyến khích liên kết trong sản xuất thủy sản, áp dụng nuôi trồng có chứng nhận như: VietGAP, nuôi hữu cơ, chính sách ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thuỷ sản.

Cùng với đó, Sở NN&PTNT sẽ điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cho phát triển thủy sản trong tổng vốn đầu tư phát triển ngành nông nghiệp. Tăng tỷ trọng đầu tư công cho lĩnh vực thủy sản. Hỗ trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các cơ sở giống theo hướng hiện đại, bổ sung, thay thế đàn cá bố mẹ chất lượng.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t