Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” (15:43 30/07/2020)


HNP - Ngày 27/7, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2054/CV-BTC về hướng dẫn triển khai cuộc thi.

Theo Kế hoạch Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ website https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn), Báo Pháp luật và xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị.

Để việc triển khai Cuộc thi được kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo CB, CC, VC, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô tham dự thi, BTC Cuộc thi thành phố Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã ban hành Kế hoạch, thành lập BTC của quận, huyện, thị xã, tổ chức triển khai, phát động và hướng dẫn Cuộc thi trên địa bàn tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp, công ty, UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc địa phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi gồm: Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, cách thức tham gia dự thi, Bộ Câu hỏi thi, tài liệu tham khảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường... đến CB, CC, VC, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, vận động, động viên CB, CC, VC, người lao động và Nhân dan tại đơn vị, địa phương tích cực tham gia Cuộc thi. Đối với đội ngũ CB, CC, VC thuộc cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy... đảm bảo 100% tham gia dự thi.

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai rộng rãi Cuộc thi trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phát tài liệu và các hình thức khác phù hợp nhằm vận động Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.

Thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, công ty trên địa bàn về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi. Có các hình thức phù hợp vận động các đơn vị triển khai Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ cung cấp tài khoản, mật khẩu để các đơn vị tra cứu kết quả cụ thể người dự thi tại địa phương mình sau ngày 10/10/2020 theo đúng tiêu chí xếp hạng Bài thi quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Tổ chức tổng kết cuộc thi tại địa phương; tổng hợp, báo cáo đánh giá quá trình triển khai; công tác tuyên truyền về Cuộc thi và kết quả Cuộc thi tại địa phương gửi về BCT Cuộc thi trước ngày 20/10/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực cuộc thi (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, email: ppbgdpl_sotp@hanoi.gov.vn, SĐT: 0243.312.0451) để phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Tài liệu liên quan đến Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ website Cuộc thi Https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/: Http://pbgdpl.hanoi.gov.vn


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t