Trong tháng 7, phát sinh 6 vụ vi phạm pháp luật về đê điều (13:23 28/07/2020)


HNP - Ngày 22/7, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội có Báo cáo số 1019/BC-CCĐĐ về tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố, trong tháng 7/2020.

Theo đó, số vụ vi phạm pháp luật về đê điều phát sinh trong tháng 7 là 6 vụ, gồm: 01 vụ xây nhà cấp 4, móng, công trình phụ; 03 vụ chứa chất vật tư, chất tải lên phạm vi bảo vệ đê và 02 vụ vi phạm khác. Các vụ vi phạm phát sinh đã được hạt quản lý đê lập biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, gửi tới chính quyền cơ sở để xử lý theo thẩm quyền.

Lũy kế, từ ngày 21/12/2019 đến ngày 20/7/2020, trên địa bàn thành phố phát sinh tổng số 39 vụ việc vi phạm, cơ quan chức năng thành phố đã xử lý được 04 vụ, còn tồn đọng 35 vụ vi phạm.

Đáng chú ý, trong tháng 7, Chi cục đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các hạt quản lý đê trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện sớm các vụ vi phạm và gửi các văn bản kịp thời tới các cấp chính quyền đề nghị xử lý vi phạm Luật Đê điều xảy ra trên địa bàn. Các hạt quản lý đê cũng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kịp thời lập Biên bản vi phạm, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và kiến nghị chính quyền cơ sở xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Nhờ đó, số vụ vi phạm trong tháng 7 giảm đáng kể so với những năm trước đây.

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; tham mưu Sở NN&PTNT hoàn thiện báo cáo Thanh tra thành phố về việc thanh tra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng xảy ra tại 8 quận, huyện…

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố theo kết luận của tập thể UBND thành phố; tham mưu trình Sở NN&PTNT tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của UBND thành phố theo kế hoạch.

Chỉ đạo các hạt quản lý đê thuộc địa bàn phụ trách tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Các hạt quản lý đê thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị xử lý và giám sát quá trình xử lý vi phạm về lĩnh vực đê điều; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thiết lập hồ sơ vi phạm…

Đồng thời, Chi cục thực hiện việc theo dõi, giám sát xử lý, quản lý, lưu trữ, tổng hợp, báo cáo vi phạm theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT về việc hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều; khắc phục các tồn tại trong công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t