Hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về PCCC trong ngành Nông nghiệp (13:56 15/07/2020)


HNP - Ngày 14/7, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Theo đó, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản, các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu hộ, cứu nạn (CHCN); tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC, CHCN; Thực trạng nguy cơ cháy nổ, hiểm họa thiên tai trong tình hình hiện nay; những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác PCCC, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm đối với công tác PCCC&CHCN gắn với từng đối tượng cụ thể, trách nhiệm tự trang bị kỹ năng, phương tiện PCCC và xây dựng phương án thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, tuyên truyền về hành vi vi phạm gây mất an toàn về PCCC; khuyến cáo các biện pháp phòng cháy, cách xử lý các tình huống chữa cháy, thoát hiểm, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Về nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước PCCC&CHCN, Sở NN&PTNT giao Chi cục Kiểm lâm Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực PCCC và CHCN rừng giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 28/10/214. Thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến công tác PCCC tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện thiết bị phục vụ công tác PCCC&CNCH rừng của lực lượng kiểm lâm.

Thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH đến cán bộ, công nhân, viên chức. Phát huy công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC&CNCH rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án, kế hoạch huy động các lực lượng trên địa bàn trong công tác PCCC&CNCH rừng, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch PCCC&CNCH tại chỗ, cụ thể: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên; huy động lực lượng khi xảy ra sự cố cháy nổ, thiên tai; chuẩn bị đầy đủ các lực lượng và phương tiện để chủ động xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy gây thiệt hại về người và tài sản của cơ quan, đơn vị. Đối với hệ thống an toàn về điện, kiểm tra việc đảm bảo hệ thống điện theo quy định an toàn khi sử dụng điện, việc thực hiện chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị sử dụng điện…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật