Nhiều cuộc kiểm tra trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 (15:51 14/07/2020)


HNP - Trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, các sở ban ngành Thành phố đã triển khai nhiều cuộc kiểm tra về công tác ATVSLĐ.

Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập 02 đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện công tác AT,VSLĐ tại 20 công trình xây dựng có quy mô lớn, sử dụng đông lao động. Qua công tác kiểm tra, đã có 150 kiến nghị đối với những thiếu sót tại các dự án công trình xây dựng về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng cháy chữa cháy và đã lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 nhà thầu, tư vấn giám sát với số tiền 82.000.000 đồng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại 30 cơ sở lao động có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp với thanh tra liên ngành quận, huyện thực hiện thanh, kiểm tra tại 56 cơ sở sản xuất kinh doanh về công tác quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Bên cạnh đó, Sở Công thương Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2020 đối với 11 cơ sở kinh doanh LPG; kiểm tra công tác quản lý vật liệu nổ 02 đơn vị trên địa bàn; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 10 đơn vị; kiểm tra hoạt động điện lực tại 72 đơn vị; kiểm tra kinh doanh xăng dầu 19 đơn vị; kiểm tra thương mại điện tử 30 đơn vị. Công tác kiểm tra được tiến hành trước và sau Tháng hành động về ATVSLĐ nội dung kiểm tra có lồng ghép việc tuyên truyền Tháng hành động. Đến thời điểm hiện nay đã kiểm tra được 02 đơn vị về quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thực hiện các kế hoạch kiểm tra về công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công tại các công trình có sử dụng vốn ngân sách do Ban quản lý dự án ĐTXD các quận huyện làm chủ đầu tư và các dự án nước sạch nông thôn sử dụng nguồn vốn xã hội hóa (đã kiểm tra đối với 18/45 công trình do Ban QLXD quận, huyện làm chủ đầu tư và 5/14 dự án nước sạch nông thôn). 5.215 Công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tự kiểm tra về AT,VSLĐ - PCCN, có 7.012 kiến nghị với người sử dụng lao động về các nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động và yêu cầu bổ sung ngay các nội quy, quy trình làm việc an toàn. Ngay sau khi có kiến nghị, có 3.610 nội quy, quy trình làm việc an toàn được bổ sung, số còn lại các đơn vị đã khắc phục đúng theo cam kết trong biên bản kiểm tra.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật