Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 04/TT-BTP về thực hiện Luật Hộ tịch (11:01 14/07/2020)


HNP - Sở Tư pháp vừa ban hành Công văn số 1830/STP-HCTP về tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 04/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Thông số 04/2020/ТТ-ВТР của Bộ Tư pháp có hiệu thi hành kể từ ngày 16/7/2020 và thay thế Thông tư số 15/2015/ТТ-ВТР ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Để thực hiện thống nhất các quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/ТТ-ВТР quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Kể từ ngày 16/7/2020 cơ quan đăng ký hộ tịch cấp giấy tờ hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/ТТ-ВТР, riêng đối với Giấy khai sinh (bản chính), Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch hiện đang sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2020.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t