Phát hành 6.000 cuốn ấn phẩm tuyên truyền về Chương trình OCOP (14:07 13/07/2020)


HNP - Đây là dấu ấn nổi bật trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Hà Nội từ khi khởi động chương trình đến nay.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, với mục tiêu tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực đến các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở (cấp xã, thôn) và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình OCOP; tuyên truyền cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế nông thôn và Chương trình OCOP; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các mô hình, cách làm hay của các tổ chức, cá nhân thực hiện thành công Chương trình OCOP..., thời gian qua, Sở đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực. Đáng chú ý, Sở NN&PTNT đã tổ chức 31 hội nghị triển khai từ thành phố đến cơ sở về nội dung trên. Trong đó tổ chức 1 hội nghị OCOP cấp thành phố, 30 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Cùng với đó, lồng ghép tuyên truyền Chương trình OCOP vào tuyên truyền Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” với gần 30 đơn vị truyền thông của Trung ương và Hà Nội. Để thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Chương trình OCOP và đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngay từ đầu năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ. Nổi bật là phối hợp với một số cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và thành phố tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình theo nhiều hình thức dưới dạng chuyên trang, chương trình, bài viết, tin; phát hành 6.000 cuốn ấn phẩm tuyên truyền về Chương trình OCOP.

Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Ông Chu Phú Mỹ cho biết, năm 2019, Sở NN&PTNT đã tổ chức 31 lớp đào tạo, tập huấn với gần 2 nghìn người tham dự. Năm 2020, sẽ tổ chức 141 lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP với trên 8 nghìn người tham dự. Trong đó, có 1 lớp là đối tượng là Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP cấp thành phố; 15 lớp đào tạo, tập huấn cho đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP thuộc cấp huyện, cấp xã và 125 lớp đào tạo quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất, hợp tác xã, trang trại...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật