Nâng cao Chỉ số PAPI trong lĩnh vực quản lý chất lượng ngành Nông nghiệp Hà Nội (14:09 13/07/2020)


HNP - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-QLCL, triển khai cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020.

Đáng chú ý, cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, để nâng cao Chỉ số PAPI, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội sẽ tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình, quy định về công khai, minh bạch trong quản lý tổ chức, biên chế, tài chính ngân sách... theo Quy chế của cơ quan đã ban hành. Việc công khai, minh bạch phải cụ thể, chi tiết; hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để công chức, người lao động và nhân dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Về trách nhiệm giải trình với người dân, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội sẽ thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân; tổ chức tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công chức, người lao động và người dân kịp thời, đúng thẩm quyền. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Song song kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội sẽ tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Cụ thể, kịp thời cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục. Duy trì thực hiện cơ chế “một cửa”, đồng thời, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích cực cải cách vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân; duy trì hệ thống phần mềm quản lý văn bản, phần mềm “một cửa”, các phần mềm chuyên ngành khác... nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung trên, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội sẽ nỗ lực để góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2020 và những năm tiếp theo.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật