61.484 người tham gia các lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới (20:09 10/07/2020)


HNP - Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội vừa rà soát công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn trong xây dựng nông thôn mới của thành phố, giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua việc tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình CNH-HĐH đất nước. Đặc biệt, đã giúp người dân hiểu rõ lợi ích, xác định vai trò chủ thể, trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng NTM.

Đáng chú ý, trong năm 2019, Văn phòng đã xây dựng thiết kế và in 70.000 tờ rơi các thành viên BCĐ, Tổ công tác, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các xã, thôn, cụm dân cư nhằm tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM. Năm 2020, con số này được nâng lên là 150.000 tờ rơi với nội dung chủ yếu huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức tham gia xây dựng NTM.

Hằng năm, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội cũng tích cực phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp làm công tác xây dựng NTM từ thành phố đến cơ sở. Theo tính toán, từ năm 2016-2020, Văn phòng đã tổ chức 550 lớp với 61.484 người tham gia các lớp tập huấn.

Công tác đào tạo, tập huấn được Ban Chỉ đạo Thành phố đánh giá có hiệu quả thiết thực giúp cho cán bộ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình ở cơ sở với phương châm “dắt tay, chỉ việc”.

Ngoài ra, hằng năm, Văn phòng cũng tổ chức các đoàn công tác tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM ở một số địa phương trong nước vào ở ngoài nước; đồng thời, tổ chức cho các huyện, thị xã học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các huyện của thành phố để lựa chọn cách làm sáng tạo phù hợp với từng địa phương. Các sở, ngành thành phố đã chủ động phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề để cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở nắm vững về phương pháp, bước đi, cách làm trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình bảo đảm hiệu quả.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật