Rà soát tiêu chí nông thôn mới ở các xã sau khi sáp nhập đề nghị thừa nhận đạt chuẩn (15:07 10/07/2020)


HNP - Ngày 8/7, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội ban hành Công văn số 91/VPĐPNTM-KHTH, đề nghị các sở, ban, ngành rà soát tiêu chí nông thôn mới ở các xã sau khi sáp nhập đề nghị thừa nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sáp nhập các xã: Cẩm Đình và Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) lấy tên mới là xã Xuân Đình; Sen Chiểu và Phương Độ (huyện Phúc Thọ) lấy tên mới là xã Sen Phương; Thụy Phú và Văn Nhân (huyện Phú Xuyên) lấy tên mới là xã Nam Tiến. Các xã này đều đã đạt chuẩn NTM.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn xây dựng NTM đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện; văn bản của UBND thành phố về việc hướng dẫn xây dựng NTM đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.

Ngày 4/6/2020, Sở NN&PTNT có văn bản hướng dẫn xây dựng NTM đối với xã được hình thành sau khi sáp nhập, gửi UBND huyện Phúc Thọ và huyện Phú Xuyên đề nghị các xã sau khi sáp nhập tiến hành rà soát kết quả xây dựng NTM và trình UBND huyện xem xét, trình UBND thành phố thừa nhận xã đã đạt chuẩn NTM (năm thừa nhận đạt chuẩn NTM là năm của xã đã được công nhận gần nhất). Trên cơ sở hồ sơ của UBND huyện Phúc Thọ và Phú Xuyên đề nghị thừa nhận xã đạt chuẩn NTM, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố đã xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ các xã đề nghị thừa nhận đạt chuẩn NTM.

Để kịp thời báo cáo UBND thành phố thừa nhận xã Sen Phương (huyện Phúc Thọ) đạt chuẩn NTM năm 2015, xã Xuân Đình (huyện Phúc Thọ) đạt chuẩn NTM 2018, xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên) đạt chuẩn NTM năm 2019, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố đề nghị các sở, ngành căn cứ thực tế và hồ sơ thừa nhận xã Nam Nhân của huyện Phú Xuyên, hồ sơ thừa nhận xã Sen Phương, xã Xuân Đình của huyện Phúc Thọ có văn bản rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí phụ trách về xây dựng NTM ở các xã sau khi sáp nhập đồng thời chỉ đạo UBND các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên xây dựng kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới sau khi được UBND thành phố thừa nhận đạt chuẩn NTM.

Văn bản rà soát tiêu chí ở các xã đề nghị thừa nhận đạt chuẩn NTM của các sở, ban, ngành thành phố gửi Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố trước ngày 15/7/2020 để tổng hợp, báo cáo.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t