Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm OCOP (20:09 09/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2959/SCT-QLTM, ban hành ngày 8/7, Sở Công Thương Hà Nội đã cho ý kiến về tổ chức khu vực bán sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại các kênh phân phối.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố về triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020, trong đó, giao Sở Công Thương tiếp tục lựa chọn các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương, từ đó đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng cho 310 sản phẩm OCOP cấp thành phố. Trong đó có rất nhiều sản phẩm đã được các doanh nghiệp Hà Nội kết nối, tiêu thụ, phục vụ người tiêu dùng Thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND thành phố giao về đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi kinh doanh thực phẩm triển khai: Bố trí khu vực giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại khuôn viên, điểm bán của đơn vị để thực hiện trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Khu vực bố trí các kệ hàng, được trang trí bảng biển, nhận diện phải được thực hiện theo mẫu thiết kế đã được thống nhất.

Về kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP đã được UBND thành phố đánh giá, phân hạng để đưa vào khu vực giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trong khuôn viên, điểm bán của đơn vị nhằm tăng cường nhận diện, quảng bá đến người tiêu dùng, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị quan tâm, tổ chức khu vực giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại khuôn viên, điểm bán của đơn vị theo các nội dung trên, gửi đăng ký về Sở Công Thương, trước ngày 30/7/2020.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t