Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý về đê điều, thủy lợi (20:06 09/07/2020)


HNP - Ngày 8/7, Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2124/SNN-TTr, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác quản lý về đê điều, thủy lợi.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Giám đốc Sở NN&PTNT trong công tác quản lý về lĩnh vực đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, Sở NN&PTNT yêu cầu Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra trách nhiệm đối với hạt trưởng và các cán bộ hạt quản lý đê tại các địa phương theo nhiệm vụ được giao để chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn. Nếu để xảy ra các vi phạm, Chi cục chịu trách nhiệm, đồng thời, có biện pháp với Hạt trưởng như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, điều chuyển hoặc đề bạt.

Chi cục Thủy lợi Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của Chi cục để có giải pháp phù hợp, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyên địa phương nhưng phải phân định rõ trách nhiệm, không chồng chéo, đùn đẩy, né tránh nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống công trình thủy lợi, hồ đập trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch để phối hợp với Thanh tra Sở, chính quyền các quận, huyện, thị xã để tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định...

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Chi cục Thủy lợi Hà Nội tiếp tục triển khai hiện hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở NN&PTNT để rà soát, nắm bắt, thống kê đầy đủ, chính xác cụ thể hiện trạng các trường hợp nằm trong hành lang bảo vệ hệ thống đê điều, thủy lợi trong đó có trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn vào phạm vi bảo vệ đê điều. Trên cơ sở đó, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội (bộ phận Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố) tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Sở NN&PTNT có văn bản đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo thường trực Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố cho ý kiến chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phạm vi bảo vệ đê không phù hợp với quy hoạch theo quy định của Luật Đê điều và Luật Thủy lợi, giúp cho công tác quản lý hệ thông đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai có hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền pháp luật về công tác quản lý đê điều, thủy lợi, đồng thời, phối hợp với chính quyền quận, huyện, thị xã tổ chức phổ biến, hướng dẫn các quy định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Thủy lợi để nhân dân biết. Từ đó, ngăn chặn các vi phạm về đê điều, công trình thủy lợi…

Trong công văn này, Sở NN&PTNT cũng giao Thanh tra Sở thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Chi cục Thủy lợi Hà Nội trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền đã được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t