Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng (15:22 09/07/2020)


HNP - Ngày 8/7, Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 3939/SYT-NVY về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư.

Thực hiện Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ, ngày 29/5/2020 ,của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư. Sở Y tế yêu cầu các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã và chỉ đạo các Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã, phường thị trấn thực hiện Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2234/QĐ- BCĐ
 
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã thực hiện Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2234/QĐ-BCĐ; Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Y tế theo quy định.
 
* Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn số 3838/SYT-NVY về hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Theo đó, thực hiện Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ, ngày 28/5/2020, của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Sở Y tế yêu cầu các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã và chỉ đạo các Trạm Y tế tham mưu cho UBND xã, phường thị trấn thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ
 
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã thực hiện hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐ; Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Y tế theo quy định.

Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t