Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình giao thông (15:08 10/07/2020)


HNP - Ngày 7/7, Sở Giao thông Vận tải ban hành Công văn số 3698/SGTVT-QLCLCTGT về kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình giao thông.

Cụ thể, đối tượng kiểm tra theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội: Công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp II, III, IV và vốn ngoài ngân sách cấp II, III do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định đầu tư hoặc ủy quyền cho Sở quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật; Công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân sách cấp II do Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư; Công trình giao thông có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Mục IV Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.


Trong quá trình triển khai, căn cứ báo cáo và tình hình thực hiện của các chủ đầu tư danh sách các công trình kiểm tra sẽ được cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp.

Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải làm Trưởng đoàn; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý chất lượng Công trình giao thông là thành viên. Ngoài ra, mời đại diện Sở Xây dựng (Chi cục Giám định Xây dựng) và đại diện các tổ chức, cá nhân khác có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra khi cần thiết.

Nội dung kiểm tra: Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ: Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng; Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan; Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình; Kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường; về việc thi công, đấu nối, lắp đặt hệ thống xả thải, xử lý nước thải của công trình (nếu có); Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Về phương pháp kiểm tra: Tổ chức kiểm tra tại hiện trường công trình, kiểm tra hồ sơ thi công xây dựng công trình; Yêu cầu Chủ đầu tư và các nhà thầu giải trình, làm rõ các nội dung kiểm tra trong quá trình kiểm tra. Kết thúc đợt kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi Chủ đầu tư.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật