Gắn trách nhiệm đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân trong ngành Nông nghiệp (13:52 09/07/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2120/SNN-TTr, ban hành ngày 8/7, Sở NN&PTNT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai, thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 7/5/2019 của Thành ủy về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Sở NN&PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của dân.

Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại với người dân ngay từ khi phát sinh vụ việc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, làm rõ nguyên nhân phát sinh bức xúc, giải đáp thấu đáo những vấn đề người dân còn thắc mắc, đồng thời, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những nội dung còn vướng mắc; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp. Đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để kích động, gây rối phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật... 

Song song gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Sở NN&PTNT cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có tính chất chây ỳ kéo dài; lưu ý giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, đồng thời nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý; chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Đáng chú ý, Sở NN&PTNT cũng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo. Quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán  bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t