Xây dựng Hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp (21:04 08/07/2020)


HNP - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan Thành phố Hà Nội đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX. Với tinh thần kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo, vượt mọi khó khăn, đã đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội IX đề ra.

Cán bộ Hải quan Nội Bài giám sát hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống Camera


Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội có 24 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 05 Đảng bộ cơ sở (có 20 Chi bộ trực thuộc) và 19 Chi bộ cơ sở với tổng số 681 đảng viên/898 cán bộ, công chức, người lao động. Đảng bộ chỉ đạo hoạt động của Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo mô hình liên tỉnh gồm thành phố Hà Nội và 4 tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái. Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ thứ hai Đảng bộ Cục được nâng lên Đảng bộ cấp trên cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã khẳng định vai trò hạt nhân, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen.
 
Công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan là nhiệm vụ hàng đầu
 
Công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT luôn được Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội chú trọng, quan tâm, tổ chức chỉ đạo coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Cục Hải quan đã hoàn thành việc triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài; đồng thời, triển khai thành công, có hiệu quả đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, cho phép người nộp thuế nộp trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối internet và thực hiện thông quan nhanh chóng hàng hóa. Đến nay, Cục Hải quan Hà Nội đã cung cấp 173/181 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chiếm 95,6% thủ tục hành chính, trong đó, có 164 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 4 (đạt tỷ lệ 90,6%). Kết nối thành công dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan với hệ thống một cửa quốc gia.
 
Việc công khai, minh bạch mọi quy định pháp luật, quy trình thủ tục hải quan gắn với môi trường điện tử luôn được Đảng bộ Cục Hải quan quan tâm chỉ đạo, do đó, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu từ khâu khai báo, cập nhập thông tin, kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Cục Hải quan đã công khai, minh bạch các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ hải quan, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ… trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục, Chi cục và các địa điểm làm thủ tục hải quan. Đẩy mạnh việc thực hiện khai báo hải quan thông qua các đại lý hải quan, qua đó, nâng cao tính chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật trong khai báo và làm thủ tục hải quan; Đến nay, số lượng đại lý hải quan được công nhận trên địa bàn là 273 (tăng 421% so với thời điểm Đại hội Đảng bộ lần thứ IX năm 2015).
 
Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước luôn là công tác hết sức quan trọng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác chống thất thu thông qua công tác kiểm tra, tham vấn giá, thanh tra chuyên ngành; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, gắn kết công tác kiểm tra sau thông quan với khâu thông quan và đánh giá tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thực hiện đúng quy định, quy trình hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; rà soát, kiểm soát, quản lý chặt chẽ nợ thuế; hạn chế nợ thuế mới phát sinh; thực hiện các biện pháp phân loại, đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ theo đúng quy định. Kết quả thu NSNN toàn Cục Hải quan Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 106.282 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu được giao là 99.700 tỷ đồng (đạt 106,6%).
 
Nhận thức được nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, do đó trong nhiệm kỳ Đảng bộ Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, đã cử 125 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp được 122 đảng viên mới. 
 
Xây dựng Hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, xây dựng Hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển Thủ đô và 04 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình văn minh, giàu đẹp.
 
Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội cũng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đối với nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa hải quan, Cục sẽ đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng CNTT, xây dựng môi trường hải quan điện tử. Triển khai thành công, hiệu quả Hệ thống một cửa quốc gia và quản lý, giám sát Hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào hoạt động các địa điểm kiểm tra tập trung của Cục đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo đề xuất UBND các tỉnh, thành phố thành lập mới các địa điểm kiểm tra tập trung trên địa bàn quản lý để đảm bảo thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, hoàn thiện các quy định, quy trình nghiệp vụ kiểm tra, quản lý hải quan, đảm bảo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh…

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t