Thẩm định 95 văn bản văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng (09:37 07/07/2020)


HNP - Đây là nét nổi bật trong công tác tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong 6 tháng đầu năm 2020 của thành phố Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2020, thực hiện xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản QPPL, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các sở, ngành trong việc dự thảo, xây dựng văn bản của HĐND, UBND thành phố bảo đảm phù hợp các quy định mới của pháp luật.  Trong đó, đã giao Sở Tư pháp tham mưu góp ý, thẩm định 95 văn bản do các bộ, ngành Trung ương, Đoàn đại biểu quốc hội thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố lấy ý kiến. Các ý kiến góp ý xây dựng đều có giá trị thực tiễn, góp phần tích cực hoàn thiện pháp luật.

Việc xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND thành phố bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, nội dung văn bản phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố đã ban hành: 1 Nghị quyết của HĐND thành phố và 10 quyết định của UBND thành phố. Trong đó, để chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp HĐND giữa năm, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp thẩm định 7 đề nghị xây dựng nghị quyết đặc thù; thẩm định 8 dự thảo nghị quyết trong đó có các nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ trong tình hình dịch Covid-19 và các nghị quyết, quyết định của thành phố giúp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội…

Công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL tại các quận, huyện, thị xã cũng thường xuyên được đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Trong đó, cấp huyện đã ban hành 11 văn bản QPPL. Các văn bản QPPL ở cấp huyện được tổ chức góp ý, thẩm định, hồ sơ đề nghị đúng quy định trước khi trình HĐND và UBND cùng cấp ban hành. Chất lượng ban hành văn bản QPPL ngày càng được bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống giữa cấp huyện với thành phố và Trung ương.

Song song với thực hiện nhiệm vụ trên, các cấp, các ngành thành phố cũng chú trọng công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL. Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các sở, ngành rà soát, tham mưu đề xuất các văn bản QPPL ở Trung ương, thành phố có nội dung mâu thuẫn, bất cập, chồng chéo gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển và đề xuất hoàn thiện theo yêu cầu của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản và công tác ban hành văn bản QPPL trên địa bàn thành phố năm 2020 được thực hiện tại 5 sở, ngành, 6 quận, huyện, thị xã. Hiện nay thành phố đang chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch cụ thể và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác kiểm tra tại các đơn vị, qua đó có hướng xử lý đối với văn bản có nội dung trái pháp luật.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t