Đăng tải 3.198 tin, bài phản ánh phổ biến giáo dục pháp luật (15:48 05/07/2020)


HNP - Đây là hoạt động nổi bật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) trên địa bàn thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2020.

Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm VH huyện Đan Phượng tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19


6 tháng đầu năm hoạt động phổ biến GDPL trên địa bàn thành phố diễn ra khá đa dạng, phong phú. Điểm nổi bật trong lĩnh vực này là tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, đồng thời thực hiện việc hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động đông người và thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid - 19 trên các báo, đài của Trung ương và Hà Nội, trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của thành phố, trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Đáng chú ý, tính đến ngày 15/6, Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố đã đăng tải 3.198 tin, bài phản ánh một số hoạt động phổ biến GDPL của các quận, huyện, sở, ngành. Nội dung và thời lượng chủ yếu là tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Qua công tác tuyên truyền đã thường xuyên cung cấp thông tin, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống bệnh Covid-19 và các quy định mới, chính sách mới của nhà nước trong thời điểm phòng, chống dịch.

Thực hiện nhiệm vụ trên, hội đồng phối hợp phổ biến GDPL cấp huyện cũng chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền vào các văn bản pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các quận, huyện, thị xã chủ yếu đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh, chính trị, an toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền trong đạt cao điểm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19.

Các hình thức tuyên truyền phổ biến GDPL ở cơ sở cũng khá sôi nổi. Các quận, huyện, thị xã sáng tạo được phát huy tuyên truyền thông qua Fanpage; tuyên truyền dưới nhiều thứ tiếng cho người nước ngoài; tuyên truyền trên hệ thống loa lưu động xe máy, xe tay kéo; tuyên truyền qua xây dựng đĩa, in ấn và phát hành đĩa; tuyên truyền qua tin nhan điện tử; tuyên truyền qua mô hình cầu thang pháp luật; tuyên truyền qua màn hình Led; qua mạng xã hội Zalo...

Việc tuyên truyền trực quan đã được các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Tổ chức 151 đoàn xe tuyên truyền trên địa bàn quận, huyện, 459 lượt tuyên truyền cổ động; phát hành 3,15 triệu tờ rơi, 2927 sách, sổ tay, cẩm nang, tổ chức 466 điểm tuyên truyền lưu động; dán cổ động trực quan và tuyên truyền đến 66 di tích, 1088 cơ sở lưu trú và 541 điểm công cộng trên địa bàn thành phố, mở 299 điểm phát khẩu trang và đặt nước rửa tay sát khuẩn miễn phí để phòng, chống dịch Covid-19.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t